Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht afkomst of geslacht. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en voor het bevorderen van verbinding en dialoog.
D66 kiest voor de toekomst van onze kinderen en kiest daarom voor goed onderwijs op alle niveaus, van crèches en peuterspeelzalen tot aan de universiteit.

" D66 wil de komst van integrale kindcentra stimuleren.
" D66 steunt samenwerking en fusie tussen (basis) scholen.
" D66 steunt de uitvoering van het realiseren van een nieuwe school in Veenhuizen.
" D66 wil dat de plannen voor de ontwikkeling van nieuwe scholen (modern en duurzaam) voortvarend opgepakt worden, hierbij is renovatie van bestaande gebouwen nadrukkelijk een mogelijkheid.
" D66 wil dat leerlingen in Noordenveld tot en met het examen jaar onderwijs kunnen genieten.
" D66 wil goede zorgondersteuning voor kinderen in het onderwijs.
" D66 wil dat het lidmaatschap van de bibliotheek voor iedereen betaalbaar is. Uitgangspunt is dat de bibliotheek als basisvoorzieningen aanwezig blijft voor het lenen van boeken en publieke internet toegang.
" D66 steunt initiatieven voor persoonlijke leerplanontwikkeling zoals in Norg.
" D66 wil dat kinderen/jongeren betrokken worden bij de inrichting van nieuwe schoolpleinen en speelplekken.

D66: de onderwijspartij