Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor elkaar

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we zelfredzaamheid en samen redzaamheid van bewoners onderling. D66 verbindt bewoners en vrijwilligers onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.

De gemeente heeft de afgelopen jaren een grote verantwoordelijkheid gekregen binnen het sociaal domein. Zo is de gemeente nu verantwoordelijk voor een deel van de zorg voor langdurig zieken, de jeugdzorg, de wet Werk en Bijstand en voor passend onderwijs. Het sociaal domein is zelfs verreweg het belangrijkste werkterrein van de gemeente.

" D66 vindt dat de Noordenveldwerkers moeten blijven.
" D66 wil voldoende budget voor het sociaal domein.
" D66 vindt dat de gemeente de kwaliteit van de zorg moet monitoren.
" D66 is voor het versimpelen van zorgregels.
" D66 wil eerlijke tarieven in het sociale domein.
" D66 wil goede steun voor de mantelzorgers waarbij speciale aandacht is voor jongeren.

Inclusieve samenleving

Standpunten