Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen in het Sociaal Domein. De gemeente is binnenkort verantwoordelijk voor een deel van de zorg voor langdurig zieken, de jeugdzorg, de wet Werk en Bijstand, en voor passend onderwijs. Samen met de participatiewet wordt het sociaal domein zelfs verreweg het belangrijkste werkterrein van de gemeente. Dit moet zich ook vertalen in de bestuurlijke aandacht van het college van b&w en de gemeenteraad.

D66 is voorstander van de overheveling van deze taken naar de gemeente. Deze staat dicht bij de inwoners en heeft korte lijnen met de mensen in het veld. De bijbehorende budgetten zijn van grote invloed op de gemeentelijke begroting. De uitvoering van de nieuwe taken vraagt ingrijpende aanpassingen in de gemeentelijke organisatie en veel bestuurlijke aandacht.

De veranderingen gaan wel uit van een omslag in het denken. De overheid heeft niet op alles een pasklaar antwoord of een zak met geld waaruit onbeperkt zorg verleend kan worden.

Het is in de eerste plaats aan de  mensen zelf om een oplossing te vinden voor hun problemen. Noaberschap is een begrip dat hierin opgang doet, maar dan in de hedendaagse context en zonder betutteling. Daarbij maakt de gemeente wat ons betreft niet alleen beleid over mantelzorgers, maar ook beleid mét mantelzorgers. D66 hecht sterk aan de keuzevrijheid van de zorgvrager bij het kiezen van de zorgaanbieder.

Pas na de directe omgeving komt de gemeente in zicht waarbij de een loketgedachte centraal staat. Dit loket is laagdrempelig, deskundig en klantgericht, per cliënt is er duidelijk één zorgcoördinator: de  Noordenveldwerker. Dicht bij de burgers, dus niet alleen een kantoor in Roden, maar in ieder geval ook in Peize en Norg, en zo mogelijk ook in de andere dorpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018