Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

Bespreken verkiezingen op AAV 17 april

Na een hectische periode van voorbereiden verkiezingen, campagne voeren en uiteindelijke de gemeenteraadsverkiezingen zelf is het tijd om te evalueren.

Helaas hebben we de twee zetels in de raad niet weten te behouden. De komende vier jaren gaan we met één zetel verder. Gelukkig heeft onze lijsttrekker/ fractievoorzitter Gerbrant Fennema aangegeven verder te willen gaan. Als plaatsvervangende commissielid gaat nummer 2, Marjolein Bos aan de slag. Zij zal Gerbrant vervangen tijdens zijn afwezigheid in het commissieoverleg. Uiteraard is de (steun-) fractie zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan.
Om de gelegenheid te hebben alles met elkaar door te nemen nodig ik u, namens het bestuur, uit voor een Algemene Afdelingsvergadering op 17 april vanaf 20.00 uur. U krijgt nog bericht over de locatie.
Concept agenda:
– Welkom
– Veranderingen binnen het bestuur.
– Evaluatie verkiezingen 2018
– Nieuws vanuit de raad.
– …..
– …..
Mocht u zelf punten voor de agenda hebben dan lees/ hoor ik dat graag terug vóór dinsdag 10 april. Daarna zal ik de definitieve agenda sturen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Johan Sagel
Voorzitter D66 Noordenveld.