Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 maart 2014

Bewegen is gezond

Bewegen is meer dan een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding. Het is gezond en vergroot de sociale verbondenheid. Sport stimuleert kinderen en jongeren om hun talenten te ontdekken, fysieke en mentale grenzen te verleggen en zich te ontwikkelen en samen te werken. Sport leidt ook tot participatie en bevordering van het welbevinden. Bovendien levert zelf sporten een bijdrage in een gezonde levensstijl en het beperken van de uitgaven voor zorg.

Daarom ondersteunt D66 de sport in haar volle breedte en onder alle lagen van de bevolking. Er zijn groepen die achterblijven in sportparticipatie, zoals senioren, mensen met een beperking en lager opgeleiden. Gemeentelijke middelen zijn er vooral op gericht om de participatie te verbreden.

Sporters en sportverenigingen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om de beoefening te organiseren. Plaatselijke initiatieven, zoals bv. Beweegdorp Norg, verdienen ondersteuning. Dit kan niet altijd in geld, maar de gemeente kan een rol spelen bij het verwerven van fondsen.

De meeste sportaccommodaties zijn inmiddels geprivatiseerd en de gemeente ziet toe op redelijke tarieven voor het gebruik. Het is zaak dat de sportvelden in goede conditie blijven. Noordenveld heeft vier zwembaden. De twee openluchtbaden in Peize en Veenhuizen zijn geprivatiseerd, net zo als het Molenduinbad in Norg. Het sportcomplex de Hullen in Roden, waarin een zwembad, staat de komende tijd voor de noodzakelijke uitdaging om tot een structureel gezonde exploitatie te komen.

D66 is een voorstander van enkele topsportevenementen in Noordenveld, omdat topsporters een rolmodel zijn en vertier bieden voor de toeschouwers. Zo kan de ‘Slag om Norg’ uitgroeien tot een wielerwedstrijd van nationale allure.