Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

Biodiversiteit en sport centraal bij behandeling begroting

Een grotere biodiversiteit in Noordenveld. Dat was een van de speerpunten van D66 bij de behandeling van de begroting 2021, die deze keer via Teams plaatsvond. De fractie had een eigen amendement over bloemenbermen gemaakt, maar deze is gecombineerd met een motie van het CDA. Deze haalde een krappe meerderheid in de gemeenteraad, want coalitiepartij Gemeentebelangen en de VVD waren tegen. Een andere motie kreeg alleen steun van de andere oppositiepartijen LGN en VVD. Deze ging over de nieuwbouw van het clubgebouw en sporthal van voetbalclub Peize. Voor dit plan, dat in januari weer ter tafel komen, stelde D66 voor om hier een taakstelling van 20% bezuiniging te hanteren. Nu wordt daar 2,7 miljoen voor uitgetrokken, wat in deze tijd van tekorten op de begroting wel erg veel is en ten koste gaat van andere sportverenigingen.

De begroting voor ’21 is door het college sluitend gemaakt door een aantal zaken vooruit te schuiven. Veel is nu onzeker door de coronacrisis. Daarom heeft de fractie ingestemd met een eenmalige extra verhoging van de OZB.