Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Duurzaamheid voorop in 2018

Duurzaamheid en een zonnige financiële toekomst. Daar ging het begin november over bij de behandeling van de begroting 2018 en de gewone raadsvergadering.

De hele gemeenteraad kon zich vinden in een voorstel om de gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting) niet te verhogen en meer geld uit te geven aan duurzaamheid. Dit kan omdat de gemeente meer geld binnenkrijgt, onder meer van het Rijk. Zo wordt er meer geld uitgegeven aan het onderhoud van wegen. D66 waarschuwde wel dat je op blijven letten dat de reserves op peil blijven. De raad was ook unaniem in de steun voor het Scheepstra kabinet voor een herdenkingsjaar jaar over de Rodense onderwijzer/schrijver en geestelijk vader van Ot en Sien.

Een aantal partijen wilde graag SMART geformuleerde beleidsdoelen. Op zich prima, maar volgens D66 is het risico’s hierbij is dat je de doelen zo voorzichtig formuleert dat er weinig ambities zijn, zoals bij de duurzaamheid dreigt te gebeuren. Dus Smart leuk, maar wel smart gebruiken.

De begroting van de gemeente Noordenveld bedraagt zo’n 89 miljoen euro. Grote uitgaven zijn onderwijs en het sociaal domein. Bij dit laatste zijn de kosten voor jeugdbeleid hoger dan verwacht, er is echter een ruime reserve opgebouwd waardoor bezuinigingen niet nodig zijn.

Een overzicht van de begroting van Noordenveld vindt u hier: Begroting 2018 in 1 oogopslag

All elektrisch

In de raad van woensdag 8 november kwam de extra steun voor zwembaden, dorpshuizen en sportkantines voor energiebesparing aan de orde. Het meeste in het oog springt daarbij het zwembad in Peize, dat geheel elektrisch wil worden. Dit kan onder meer door het plaatsen van meer dan 400 zonnepanelen en warmtepompen.

De nieuwe basisschool in Veenhuizen wordt in 2018 gebouwd. Een nieuwe school is hier nodig omdat de twee scholen zijn gefuseerd. Het nieuwe gebouw komt naast de gymzaal te staan. Over andere scholen in Roden en Nietap worden volgend jaar besluiten genomen. Ten slotte werk er gesproken over de uitkijktoren in de inladen, die niet toegankelijk is voor minder validen. De raad wil dat hier eerder over nagedacht wordt.