Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2016

Los wonen in recreatiewoningen op

recreatiewoningen

Er moet een duurzame oplossing komen voor het permanent wonen in recreatiewoningen. Dat stelt de fractie van D66 in een serie vragen aan het college van B en w van Noordenveld. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de praktijk Oosterduinen in Norg waar wel gewoond wordt, maar het gemeentelijk beleid dit niet toestaat. Daarom wil D66 weten hoeveel mensen hier wonen, al of niet met een persoonlijke gedoogbeschikking. De Stichting Norgerduinen stelde onlangs in een brief aan de gemeenteraad dat er in Oosterduinen mensen komen wonen die doorverwezen zijn door bv. de Sociale dienst, en D66 wil weten of dit ook echt zo is. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over de kosten die de gemeente maakt voor de controle op het wonen in recreatiegebieden.

Dwangsommen

Aanleiding voor de vragen zijn de veranderingen die er de laatste jaren zijn geweest bij het permanent wonen in recreatiewoningen. Zo is er sinds ruim een jaar meer controle door de gemeente en worden er ook dwangsommen opgelegd aan bewoners die hier ‘illegaal’ wonen. Of deze ook worden betaald is nog onduidelijk. Daarnaast biedt de provincie Drenthe sinds het aantreden van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in 2015 meer mogelijkheden voor gemeenten om een eigen koers te bepalen.

vragen permanent wonen