Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 februari 2018

Verkiezingsprogramma

Groen en duurzaam

Het wordt echt tijd dat de gemeente zich vol inzet voor een duurzaam Noordenveld. De klimaatverandering is ook hier merkbaar, met straten die bij hevige hoosbuien blank staat en de onzekerheid van het woongenot voor omwonenden van de gasopslag. Goed onderwijs D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen.

Goed onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 kiest voor de toekomst van onze kinderen en kiest daarom voor goed onderwijs in moderne gebouwen en voor alle niveaus, van crèches en peuterspeelzalen tot aan de universiteit.

Vertrouwde zorg

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden. D66 vindt het belangrijk dat inwoners in hun vertrouwde omgeving oud kunnen worden. De zorg steunt sterk op de inzet van mantelzorgers. Zij verdienen meer ondersteuning bij hun werk. Groen en duurzaam Goed onderwijs Vertrouwde zorg.

Lees ons verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma D66 2018 – 2022