Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Keuzes maken bij begroting

Geen extra verhoging van de onroerendzaakbelasting, maar ook geen extra bezuiniging op het personeel. Dat is de inzet van D66 bij de begrotingsvergadering van 4 november 2019. De collegepartijen Gemeentebelangen, PvdA, CDA en Christenunie willen dat er minder naar het personeel gaat. Bezwaar is echter dat hier geen invulling aan gegeven wordt, zodat het onduidelijk is hoe die bezuiniging tot stand moet komen. D66 wil dat als het nodig is te keuzes te maken en niet meer de makkelijkste weg te gaan.

Voor D66 is het niet uitgesloten dat er na 2020 meer geld naar de zorg gaat ten koste van andere beleidsonderdelen. Daarbij moeten dan wel keuzes gemaakt worden, waarbij ook een goede doorlichting van het budget voor de zorg hoort.