Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Alle partijen sluiten Raadsakkoord

Alle politieke partijen van Noordenveld, dus ook D66, hebben een raadsakkoord gesloten dat de basis zal zijn voor het beleid in de komende vier jaar. Daarnaast hebben Gemeentebelangen, PvdA.GroenLinks, CDA en ChristenUnie een eigen coalitieakkoord gesloten ,waarop de vier wethouders zijn benoemd door de raad.

Het voorliggend raadsakkoord Gemeente Noordenveld 2018-2022 “Noordenveld weet raad”dient hoofdzakelijk twee doelen. In de eerste plaats wil het een bijdrage te leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente.Ook moet het een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van het werk van de gemeenteraad als geheel en de samenwerking onderling.
Het raadsakkoord geeft richting aan het college en geldt als kader waaraan collegevoorstellen worden getoetst. Met dit raadsakkoord vraagt de Gemeenteraad aan het college om in de komende bestuursperiode voorstellen uit te werken en deze aan de raad voor te leggen.

Het raadsakkoord staat hier:  Raadsakkoord 2018-2022. Reacties zijn van harte welkom.