Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 december 2017

Poll: meer of minder auto’s in de Heerestraat?

Het centrum van Roden moet weer een aantrekkelijk worden voor inwoners, bezoekers en toeristen. Dat is het doel van het conceptdocument ‘Centrumontwikkeling Roden’,  dat het college heeft gemaakt. De Zakenkring Roden vindt het veel te traag gaan en heeft een eigen plan laten maken voor de Heerestraat. De schetsen hiervoor zijn van architect Frans Beune, die ook verantwoordelijk is voor het opknappen van de Albertsbaan. In zijn ontwerp wordt ruim baan gegeven voor de auto. Er komen zelf meer officiële parkeerplaatsen dan nu  in de winkelstraat. Beune wil met zijn plan dat de vele fout geparkeerde auto’s een echte plek krijgen aan beide kanten van de weg.  Ook komen er op sommige plekken parkeerhavens.

Anderen vinden de vele auto’s in de Heerestraat nu al lelijk en lastig om tussen de auto’s door naar de winkels te komen. Vooral mensen met rollators en scootmobielen hebben hier moeite mee. Zij willen daarom dat er minder of helemaal niet geparkeerd wordt in het deel van de Heerestraat waar de Hema is, zodat het hier fijn winkelen, wandelen en ontspannen is.

Geef uw menig hierover op de poll onderaan onze Homepage

Bij de presentatie van de zakenkring werd een filmpje vertoond over hun visie voor de Heerestraat:

https://youtu.be/dwiEH-22OWU

Thema

Verkeer

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheid om ons leven in te richten zoals we willen.
D66 kiest nadrukkelijk voor verbetering van de voorzieningen voor het openbaar vervoer en de fiets. Het is echter naïef om te denken dat hiermee de groei van het autoverkeer gestopt wordt. Wij willen geen nieuwe wegen aanleggen, omdat dit de kernwaarden van Noordenveld wezenlijk aantast. Verbetering van de bestaande wegen is wel nodig. In de buitengebieden wil D66 meer 60-kilometerwegen, in de bebouwde kom wil D66 meer 30-kilometerwegen.

- D66 vindt dat het beheer van wegen en openbare ruimte goed moet zijn.
- D66 wil met de omliggende gemeenten afspraken maken over voorrangregels (fietsers en auto's).
- D66 wil dat er op een goede manier uitvoering wordt gegeven aan de plannen voor de bushalte en fietsenstallingen in Norg.
- D66 wil goede verlichting op fietspaden en bij belangrijke (oversteek)punten, voor meer veiligheid. D66 wil straatverlichting slimmer gebruiken
(kattenogen/sensoren).
- D66 wil dat de dynamische snelheidsindicator waarop automobilisten direct zien hoe hard ze rijden ingezet worden, zeker als bewoners,
wijkbelangenverenigingen en dorpsbelangen hierom vragen.
- D66 wil dat de Heerestraat in Roden overdag een autovrije leef- en winkelstraat wordt. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Lees meer