Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inwoner en bestuur

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid; een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt en wat die bestuurders doen. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid is het van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

D66 is een landelijke partij met nadrukkelijk oog voor het lokale. D66 wil dat de gemeente als organisatie volledig in dienst staat van haar inwoners, waarbij inwoners transparantie, professionaliteit, kwaliteit en continuïteit mogen verwachten. D66 gelooft in de kracht en ontwikkeling van de inwoners van Noordenveld. We zien daarom de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. In het beleid van de gemeente
Noordenveld willen we deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunen en de ruimte geven. Dat is de sleutel tot verandering en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Niet het gemeentebestuur, maar de inwoners maken de leefbaarheid van de gemeente.

Optimisme