Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. In onbruik geraakte panden en industrieterreinen kunnen veranderen in broedplaatsen voor creatief talent, bibliotheken zijn tegenwoordig culturele ontmoetingsplaatsen.
Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëert de gemeente een eigen cultureel profiel: het "uithangbord" van de gemeente.

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente of regio. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur, draagt bij aan een open samenleving met gelijke kansen.

" D66 steunt het streven om de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO-werelderfgoedlijst te krijgen. Initiatieven van het gevangenismuseum om de geschiedenis van het "Pauperparadijs" uit te lichten verdienen steun.
" D66 ondersteunt Stichting Landgoed Mensinge om een toekomstbestendige organisatie te worden.
" D66 wil meer wisselende exposites in eigen gebouwen van kunstenaars.
" D66 wil kinderen op jonge leeftijd bewust kunst en cultuur laten beleven. Op school moeten zij kennismaken met bijvoorbeeld theater, beeldende kunst, dans en verschillende stijlen muziek.
" D66 wil dat er een jaarprijs wordt uitgereikt voor het beste jongereninitiatief op cultuurgebied.
" D66 wil kleinschalige culturele initiatieven zoals de Worteldagen en huiskamerconcerten stimuleren.

Kunst!