Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en Bewegen

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed onderwijs krijgt en kans maakt op een goede baan. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is bovendien gezond: het vermindert de kans dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien kan sport ook verbindend werken. Het zorgt ervoor dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in contact komen op het sportveld of in het park. Sport en bewegen brengt mensen samen en zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.
Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie en zijn deels verantwoordelijkheid voor het inrichten van de openbare ruimte, het bevorderen van sporten en bewegen op school, het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeente is het gezond om te investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig.

" D66 ondersteunt sport in haar volle breedte en onder alle groepen van de bevolking.
" D66 is een voorstander van enkele topsportevenementen in Noordenveld.
" D66 wil plaatselijke initiatieven zoals Stichting Beweegdorp Norg en Stichting Peize in Beweging ondersteunen.
" D66 wil dat iedereen kan sporten en wil daarom een strippenkaart voor alle jongeren onder de 18 jaar.
" D66 wil dat de gemeente zich inspant om ouderen en inwoners met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen, óók bij sportverenigingen.
" D66 vindt dat de gemeente actief met sportverenigingen mee moet denken over het werven van vrijwilligers.

Strippenkaart voor alle jongeren