Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 wil dat de gemeente Noordenveld zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.
Noordenveld is een veilige gemeente en het beleid is erop gericht om het gevoel van veiligheid te bevorderen. D66 ziet hierin een belangrijke taak voor het gemeentebestuur. Bestaande gevoelens van onveiligheid van de inwoners verdienen daarin veel aandacht.
" D66 is voorstander van een melding-volg-systeem om meldingen en klachten van inwoners bij de gemeente te volgen.
" D66 wil dat gemeente, horeca en scholen de handen ineenslaan bij het geven van voorlichting over de gevaren van alcohol en drugs.
" D66 wil dat politie en maatschappelijk werk proactief handelen bij jongeren die rondhangen en lawaai maken.
" D66 heeft geen principieel bezwaar tegen de komst van een coffeeshop, maar deze moet wel aan regels gebonden worden, bv. ten aanzien van openingstijden en afstand tot scholen.
" D66 vindt dat de gemeente de vergunningverlening voor evenementen in duidelijke richtlijnen vast moet leggen m.b.t. geluidsnormen.
" D66 wil de verplichting voor organisatoren van (sport)evenementen om hun afval op te ruimen streng handhaven.
" D66 wil dat Noordenveld samenwerking met omliggende gemeenten zoekt om een waakhond in te stellen die toezicht houdt op de digitale veiligheid van gemeenten.

Noordenveld is een veilige gemeente