Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

De financiën van Noordenveld moeten altijd op orde zijn om de gemeente goed te kunnen leiden. De begroting moet oplossingsgericht, sluitend en solide zijn, waarbij de continuïteit en de weerbaarheid van de financiën gewaarborgd worden.

D66 wil enerzijds dat Noordenveld de reeds sterke punten van de gemeente als uitgangspunt neemt bij economisch beleid. Zo moet de gemeente blijven investeren in goede sportvoorzieningen. Maar anderzijds moet er juist geïnvesteerd worden in de zaken die nog niet van uitstekende kwaliteit zijn. Zo kan er meer geïnvesteerd worden in duurzaamheidsmaatregelen en contact met de inwoners.

- De decentralisaties van taken van het Rijk naar de gemeente hebben afgelopen jaren plaatsgevonden. De gemeente moet blijven zorgen voor een goede financiële huishouding.
- D66 wil de belastingdruk voor inwoners en bedrijven niet meer laten stijgen dan met de inflatie.
- D66 vindt dat tegenvallers zo snel mogelijk opvangen moeten worden, zodat een erfenis uit het verleden niet als een molensteen om onze nek blijft hangen.
- D66 wil geen rioolheffing gekoppeld aan OZB-waarde van je huis, maar gekoppeld aan je waterverbruik. Zo bespaar je dubbel als je minder water verbruikt.
- D66 wil de hondenbelasting afschaffen.

Op orde