Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Toekomst theater en Havezate Mensinge nog onzeker

Havezate Menzinge Roden

De toekomst van het landgoed Mensinge blijft nog even onduidelijk. De stichting, waarin theater/bioscoop de Winsinghhof en de Havezate zitten is in financieel zwaar weer terecht gekomen. Ook is de helft van de vrijwilligers van de Havezate opgestapt, waardoor de openingstijden onder druk staan en het  minder open is. Mede daardoor loopt het aantal bezoekers achteruit. De gemeente, die jaarlijks een flinke subsidie geeft, heeft een rapport laten opmaken waarvan de uitkomst is dat de Havezate en het theater beter los van elkaar verder kunnen gaan en dat de personeelskosten te hoog zijn. Het stichtingsbestuur was het hier aanvankelijk mee eens, maar denkt nu dat het beter is om alleen het vastgoed los te koppelen en de exploitatie van het huis zelf te blijven doen. Ook willen ze meer geld van de gemeente omdat ze erg tevreden zijn over hun eigen culturele aanbod.

In de raadscommissie van 19 april bestond twijfel of het wel verstandig is om gezamenlijk verder te gaan omdat de vrijwilligers van de Havezate aangeven dat ze vinden dat er onvoldoende aandacht is van de directie en het bestuur voor hun werk. Gerbrant Fennema pleitte voor een nieuwe opdracht voor het bestuur, waarbij op de achtergrond de gemeente een rol blijft spelen. Daarnaast vroeg hij om een goede overlegstructuur met de vrijwilligers. ‘Vrijwilligers zijn het goud van de organisatie’. Ondanks de enorme berg aan stukken blijft er nog veel onduidelijk en in de komende weken zullen nog een aantal vragen beantwoord moeten worden. Zo is het onduidelijk waarom het café niet op een rendabele manier geëxploiteerd wordt. Daarnaast bestaat de hoop dat het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de stichting weer op een lijn komen over de toekomst van Mensinge.